Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Α΄Λυκείου : Συνδυαστική άσκηση (μέχρι και ατομική ακτίνα)

H άσκηση που ακολουθεί αναφέρεται μέχρι και την ατομική ακτίνα (σελ. 54 σχολ. βιβλίου) και θα πρέπει να γίνει αφού πρώτα οι μαθητές διδαχθούν όλες τις έννοιες (ηλεκτρόνια σθένους, ατομική ακτίνα, ηλεκτραρνητικά-ηλεκτροθετικά στοιχεία, περιοδικός πίνακας κ.λ.π.)

Δίνονται τα στοιχεία: 
Σ :   είναι το 2ο  ευγενές αέριο.
           Τ:     έχει μαζικό αριθμό 19 και στον πυρήνα του ατόμου του περιέχεται 1 νετρόνιο
       παραπάνω από τα πρωτόνια. 
Χ:  τα e του κατανέμονται σε 3 στιβάδες, είναι αμέταλλο και  έχει 2 μονήρη e σθένους.
Ψ:    έχει παρόμοιες χημικές ιδιότητες με το Χ ενώ προσλαμβάνει ευκολότερα e από το Χ.

Χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Περιοδικό Πίνακα:
i) Να βρείτε τους ατομικούς αριθμούς των στοιχείων Σ, Τ, Χ και Ψ.
ii) Nα διατάξετε τα παραπάνω στοιχεία κατά φθίνουσα ατομική ακτίνα.
iii) Ποιο από τα στοιχεία αυτά είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό;
iv) Ποιο από τα στοιχεία αυτά είναι λιγότερο δραστικό αμέταλλο;
v) Ποιο από τα στοιχεία αυτά το ανιόν του  με φορτίο -1 έχει δομή ευγενούς αερίου;
vi) Ποιο από τα στοιχεία αυτά γίνεται ευκολότερα ανιόν;
vii) Ποιο από τα στοιχεία αυτά δε σχηματίζει χημικές ενώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

i)    10Σ,  9Τ,  16Χ,  8Ψ            ii)    X > Ψ > Τ > Σ      iii)   Τ
iv)   Χ                                    v)    Τ                            vi)  T              vii) Σ

23 Οκτωβρίου: Ημέρα του mol

Η Mole Day – η Ημέρα του MOLE - γιορτάζεται από τους χημικούς της Βόρειας Αμερικής κάθε χρόνο στις 23 Οκτωβρίου ανάμεσα στις 6.02 το πρωί και 6.02 το απόγευμα ( σύμφωνα με τον αμερικανικό τρόπο γραφής των ημερομηνιών 6:02 10/23 ) . 

Η ιδέα γεννήθηκε το 1980 με ένα άρθρο στο Teacher Science. Το άρθρο υπήρξε πηγή έμπνευσης για τον Maurice Oehler – καθηγητή Χημείας στο Wisconsin τώρα συνταξιούχο – ο οποίος το 1991 δημιούργησε το Εθνικό Ίδρυμα « Ημέρα του mole » . Πολλά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά παίρνουν κάθε χρόνο μέρος στην Ημέρα του mole με σκοπό να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Χημεία και να ανακαλύψουν τη γοητεία της.   
Ο Αρτ Λόγκαν, καθηγητής Χημείας στο Michigan, έχει προτείνει μια σειρά από δραστηριότητες με φαντασία στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Mole Day (http://www.moleday.org/) . Ορισμένες από τις προτάσεις είναι «φτιάξε μια λίστα με οικιακά αντικείμενα και χρησιμοποιήστε τη γλώσσα της Χημείας για να τα περιγράψετε., όπως λόγου χάρη «κάτι που περιέχει όξινο ανθρακικό νάτριο» ή «γράψτε ένα mole day ποίημα, μια ιστορία, ένα κόμικ ή ένα καρτούν»
Αφίσες αφιερωμένες στην ημέρα του mol ανά έτος:
1991 - The Mole The Merrier      1992 - Go For The Mole    1993 - Mole Out The Barrel
1994 - An Ace In The Mole         1995 - Moledi Gras            1996 - Molemorial Day
1997 - We Dig Chemistry           1998 - Ride The Molercoaster   1999 - Its A Mole World
2000 - Celebrate The Molennium  2001 - Molar Odyssey         2002 - Molar Reflections
2003 - Rock N' Mole                  2004 - Pi a la Mole               2005 - Moles Go Round
2006 - Mole Madness                2007 - Double Theme            2008 - Mole of Fortune
2008 - Mole of Fortune             2009 - Molar Express      2010 - Moles of the Caribbean
2011 - Moles of the Round Table   2012 - Molar Eclipse        2013 - Animole Kingdom
2014 - Mole-O-Ween               2015 - May The Moles Be With You

O αριθμό Αvogadro NA=6,02×1023  είναι ο αριθμός των ατόμων που περιέχονται σε 12 g του ισοτόπου 12C. Υπολογίστηκε για πρώτη φορά από τον Loschmidt και χρησιμοποιείται για να δηλώσει 6,02×1023 στοιχειώδεις οντότητες(σωματίδια), ανεξάρτητα αν αυτές είναι άτομα, μόρια, ιόντα , ηλεκτρόνια κ.λ.π.
Το mole (ελληνικά: γραμμομόριο) συμβολίζεται mol και είναι μονάδα ποσότητας ουσίας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).
 Έτσι 1 mol e σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 e.
1 mol μήλα σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 μήλα (!)

                                  
Ο όρος mol προέρχεται από τη λατινική λέξη moles που σημαίνει "σωρό από πέτρες". Η λέξη έχει πληθυντικό αριθμό (π.χ.3 moles), ενώ το σύμβολο δεν έχει (π.χ. 3 mol).

Η ακριβής του τιμή όπως έχει μετρηθεί σήμερα είναι: 6,02214199×1023
                   
Στην παραπάνω εικόνα έχουμε από αριστερά προς τα δεξιά:
1 mol Cu (63,5 g),   1mol Al (27 g),  1 mol  S (32 g),  1 mol K2Cr2O(294 g), 1 mol νερού (18 g) και 1 mol CaCl2.2H2O (147 g)
Στην εικόνα που ακολουθεί έχουμε σε g ποσότητες ίση με 1 mol από διάφορες άλλες ενώσεις:
          
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Αν θέλετε να δείτε πόσο μεγάλος αριθμός είναι ο αριθμός ΝA δείτε τις παρακάτω εικόνες:
                     
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση
          

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

B΄ Λυκείου: Ασκήσεις-Θεωρία στο ΚΕΦ.1


ΣΗΜ: Στα πλαίσια της εικονικής μείωσης της ύλης οι οδηγίες ως γνωστόν για φέτος (σχολικό έτος 2016-2017) περλαμβάνουν έναρξη διδασκαλίας από το 2ο κεφάλαιο (!) αγνοώντας την "αλφαβήτα" της οργανικής χημείας που είναι φυσικά το 1ο κεφάλαιο.
Προφανώς και σε καμμία περίπτωση δε μπορεί να διδαχθεί το 2ο κεφάλαιο με ταυτόχρονη αναφορά στα απαραίτητα σημεία από το 1ο. Το 1ο κεφάλαιο πρέπει να διδαχθεί μόνο του και στη αρχή της χρονιάς. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά αλχημείες...
Στην προσομοίωση εδώ από την καρτέλα "Θεωρία" επιλέξτε για το 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ τα εξής:
  • Γενικές έννοιες
  • Γενικοί τύποι
  • Ονοματολογία 
  • Ισομέρεια