Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α-Β- Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022-2023

                                                                                           Για download πατήστε πάνω δεξιά

Άσκηση Νο 5 (2022 -2023)

 Δίνονται τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ των κύριων ομάδων (Α) του Π.Π. που έχουν ατομικούς αριθμούς Ζ, Ζ+1, Ζ+2 και Ζ+3 αντίστοιχα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ατομική ακτίνα (R) των στοιχείων αυτών:

Στοιχείο

Α

Β

Γ

Δ

R (pm)

104

99

97

227

 

α) Να βρεθούν οι ομάδες στις οποίες ανήκουν τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ.

β) Αν το στοιχείο Α ανήκει στην ίδια περίοδο με το 2ο αλκάλιο ποιος θα είναι ο μέγιστος αριθμός e με m=0, που μπορεί να έχει το άτομο του Α στη θεμελιώδη του κατάσταση;

γ) Ποιο από τα παραπάνω στοιχεία σχηματίζει το πιο όξινο οξείδιο;

δ) Το στοιχείο Ε έχει παρόμοιες ιδιότητες με το στοιχείο Δ και είναι λιγότερο ηλεκτροθετικό από αυτό. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός e με m=0 που μπορεί να έχει το άτομο του Ε στη θεμελιώδη του κατάσταση;

(Απ: α) VIA-VIIA-VIIIA-IA   β) 10e   γ) Β  δ) 3e )

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 4 (2022-2023)

 

1.  Τα στοιχεία Χ, Ψ και Ω έχουν διαδοχικούς ατομικούς αριθμούς και ανήκουν στον τομέα s του Περιοδικού Πίνακα. Να βρεθούν οι ατομικοί τους αριθμοί.

2. Να βρεθεί η θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Α στον Περιοδικό Πίνακα αν ανήκει στην πρώτη σειρά των στοιχείων μετάπτωσης και το ιόν του Α+ στη θεμελιώδη του κατάσταση δεν έχει ασύζευκτα ηλεκτρόνια.

3. Για το ιόν Σ2+ δίνεται η ηλεκτρονιακή του δομή:  

                                      1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Να βρεθεί η θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Σ στον Περιοδικό Πίνακα.

4. Από μία ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου Σ: [Ne] 3s2 3p3 4s1 να βρείτε τη  θέση (περίοδος-τομέας-ομάδα) του χημικού στοιχείου Σ στον Περιοδικό Πίνακα.

5. Σε ποια ομάδα του Περιοδικού Πίνακα μπορεί να ανήκει ένα στοιχείο που είναι στην ίδια περίοδο με το 2ο αλκάλιο , διαθέτει 1 μονήρες ηλεκτρόνιο και 6e με ℓ=0;

6. Το στοιχείο Σ ανήκει στον τομέα s του περιοδικού πίνακα και είναι στην ίδια περίοδο με το 3ο ευγενές αέριο.

α) Πόσα ηλεκτρόνια με  m=0 μπορεί να έχει το άτομο του Σ στη θεμελιώδη του κατάσταση;

β) Αν το οξείδιο του Σ προστεθεί στο νερό παράγεται η βάση Σ(ΟΗ)2. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του στοιχείου Ψ που έχει παρόμοιες ιδιότητες με το Σ και το άτομό του στη θεμελιώδη κατάσταση έχει 8e  με m= -1;

7. Ποιος είναι ο ατομικός αριθμός του πιο παραμαγνητικού στοιχείου της 1ης σειράς των στοιχείων μετάπτωσης;


(Απ: 1. Ζ=1, Ζ=2, Ζ=3 ή Ζ=2, Ζ=3,  Ζ=4      2. 4-d-11     

 3. 4-s-IIA      4. 3-p-VIA

5.  ΙΙΙΑ ή VIIA       6. α) 7e ή 8e,   β) Z=38       7. Z=24   )

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Άσκηση Νο3 (2022-2023)

 1. Ποιος είναι ο ελάχιστος ατομικός αριθμός (Ζ) ενός στοιχείου Σ που το κατιόν του   Σ3+ στη θεμελιώδη του κατάσταση μπορεί να έχει 9e ή 10e με ms=+1/2;

2. Το στοιχείο Ογκανέσσιο (Οg) με Ζ=118  είναι το στοιχείο με το μεγαλύτερο ατομικό αριθμό στον Π.Π. Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:   

                                      [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6  

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός e σε ένα άτομο (από τα στοιχεία του Π.Π.) που στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει =0 και ms=-1/2;

 3. Εξηγείστε με ένα παράδειγμα (χρησιμοποιώντας ατομικούς αριθμούς από τον Π.Π) γιατί δύο ισοηλεκτρονιακά σωματίδια δεν έχουν πάντα την ίδια ηλεκτρονιακή δομή στη θεμελιώδη τους κατάσταση.

4. Ποιος είναι ο μέγιστος ατομικός αριθμός χημικού στοιχείου που το άτομό του στη θεμελιώδη του κατάσταση έχει 6e με =0;

(Απ:  α) Ζ=22, β) 7e,  γ) π.χ. 25Mn   27Co2+ δ) 18)