Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

B΄ Λυκείου: Αρχή Le Chatelier (παράγοντας θερμοκρασία)

Le Chatelier

1. Επιλέξτε Change in Temperature εδώ 
Με αύξηση της θερμοκρασίας (increase) ή μείωση (decrease) μετατοπίστε την ισορροπία   
N2O4(g) = 2NO2(g)  ΔΗ>0
δεξιά ή αριστερά αντίστοιχα.  Η εφαρμογή έχει και ήχο (στα αγγλικά).

2.  Επιλέξτε Chemical Equilibrium (χημική ισορροπία) εδώ.  Από το menu των αντιδράσεων επιλέξτε ποια θέλετε και αυξομειώστε τη θερμοκρασία. Με επιλογή του on μπορείτε να βλέπετε και τα διαγράμματα συγκέντρωσης-χρόνου (καμπύλες αντίδρασης). Μπορείτε επίσης να ασχοληθείτε και με τον παράγοντα πίεση και συγκέντρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου