Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Β΄ Λυκείου: Οξείδωση - Αναγωγή

1. Δείτε τις παραπάνω οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις στην εφαρμογή εδώ.
2. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του Mg με διαλύμα HCl, με διάλυμα  ΑgNO3 και  Zn(NO3)2
3. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του Cu με διάλυμα  HCl, με διάλυμα Ζn(NO3)2, Ag(NO3)2, Mg(NO3)2
4. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του Fe διάλυμα Ζn(NO3)2, HCl
5. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του Zn διάλυμα Mg(NO3)2, Fe(NO3)2
6. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του Νi διάλυμα Fe(NO3)2  και του Ag σε διάλυμα HCl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου