Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

Αλλοίωση της φωνής κατά την εισπνοή He και SF6

Η σελίδα 32 του σχολικού βιβλίου Γ΄Λυκείου προτείνει σαν εφαρμογή τον ηλεκτρονιακό τύπο κατά Lewis του εξαφθοριούχου θείου (SF6) στο οποίο φυσικά το κεντρικό άτομο (S) έχει 12e (απόκλιση).
Ίσως γνωρίζετε την αλλοίωση της φωνής αν εισπνεύσουμε He. Σίγουρα δε ξέρετε τι συμβαίνει αν εισπνεύσουμε εξαφθοριούχο θείο. Στο video που ακολουθεί στην αρχή έχουμε εισπνοή He και μετά SF6. Δείτε το:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου