Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Τι θα ισχύει από του χρόνου για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου που έδωσαν φέτος Πανελλαδικές

Οι μαθητές που έδωσαν φέτος Πανελλαδικές θα μπορούν για 2 χρόνια
α) Να διαγωνισθούν με το παλαιό σύστημα εισαγωγής αλλά για το 10 % των θέσεων
ή
β) Να δώσουν Πανελλαδικές σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής.

Είναι προφανές ότι δεν αξίζει να δώσει κανείς 6 μαθήματα για το 10% των θέσεων και μάλλον όλοι θα προτιμήσουν τα 4 (ή 5) μαθήματα για το 90 % των θέσεων.

Αναλυτικά στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας "Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις" προβλέπονται στο άρθρο 60 τα παρακάτω:

Άρθρο 60
Απόφοιτοι Λυκείου του σχολικού έτους 2014-15 

1. Απόφοιτοι  Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-­‐5 καθώς και προηγούμενων σχολικών ετών, οι οποίοι συμμετείχαν ή προετοιμάστηκαν για να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής των καταργηθεισών διατάξεων του ν.2525/1997 όπως ίσχυε, έχουν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να διαγωνισθούν με  το ανωτέρω καταργηθέν σύστημα  εισαγωγής κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-­‐6 και 2016-­‐7) προκειμένου να εγγραφούν στο 10% των θέσεων των Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2.  Εναλλακτικά, οι  ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα κατά τα δύο επόμενα σχολικά έτη (2015-­‐6 και 2016-­‐7) να επιλέξουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4127/2015 (Α΄ 50). 
Στην περίπτωση αυτή:
α) οι  υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής σε κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) οφείλουν να καταθέσουν μέχρι την 25η Φεβρουαρίου ενυπόγραφη αίτηση στη  σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν, όπου θα δηλώνουν στους υποψήφιους ποιας Ομάδας Προσανατολισμού επιθυμούν να καταταχθούν και σε ποια μαθήματα πρόκειται να διαγωνισθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου