Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Α΄ Λυκείου: Η έννοια του mole

O αριθμό Αvogadro NA=6,02×1023  είναι ο αριθμός των ατόμων που περιέχονται σε 12 g του ισοτόπου 12C. Υπολογίστηκε για πρώτη φορά από τον Loschmidt και χρησιμοποιείται για να δηλώσει 6,02×1023 στοιχειώδεις οντότητες(σωματίδια), ανεξάρτητα αν αυτές είναι άτομα, μόρια, ιόντα , ηλεκτρόνια κ.λ.π.
Το mole (ελληνικά: γραμμομόριο) συμβολίζεται mol και είναι μονάδα ποσότητας ουσίας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).
 Έτσι 1 mol e σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 e.
1 mol μήλα σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 μήλα (!)

                                  
Ο όρος mol προέρχεται από τη λατινική λέξη moles που σημαίνει "σωρό από πέτρες". Η λέξη έχει πληθυντικό αριθμό (π.χ.3 moles), ενώ το σύμβολο δεν έχει (π.χ. 3 mol).

Η ακριβής του τιμή όπως έχει μετρηθεί σήμερα είναι: 6,02214199×1023
                   
Στην παραπάνω εικόνα έχουμε από αριστερά προς τα δεξιά:
1 mol Cu (63,5 g),   1mol Al (27 g),  1 mol  S (32 g),  1 mol K2Cr2O7 (294 g), 1 mol νερού (18 g) και 1 mol CaCl2.2H2O (147 g)
Στην εικόνα που ακολουθεί έχουμε σε g ποσότητες ίση με 1 mol από διάφορες άλλες ενώσεις:
          
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση

Αν θέλετε να δείτε πόσο μεγάλος αριθμός είναι ο αριθμός ΝA δείτε τις παρακάτω εικόνες:
                     
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση
          


Δείτε εδώ μία πολύ καλή αναλυτική παρουσίαση για την έννοια του mole.
Επίσης εδώ πολύ καλή παρουσίαση καθώς και το λόγο χρήσης του mol στη Χημεία.
                                       
                                Η 23η Οκτωβρίου ορίστηκε ως ημέρα του mol.
                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου