Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Α΄Λυκείου: Η έννοια του mol

                                                                               
                                

                               

O αριθμό Αvogadro NA=6,02×1023  είναι ο αριθμός των ατόμων που περιέχονται σε 12 g του ισοτόπου 12C. Υπολογίστηκε για πρώτη φορά από τον Loschmidt και χρησιμοποιείται για να δηλώσει 6,02×1023 στοιχειώδεις οντότητες(σωματίδια), ανεξάρτητα αν αυτές είναι άτομα, μόρια, ιόντα , ηλεκτρόνια κ.λ.π.
Το mole (ελληνικά: γραμμομόριο) συμβολίζεται mol και είναι μονάδα ποσότητας ουσίας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).
 Έτσι 1 mol e σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 e.
1 mol μήλα σημαίνει ότι έχουμε 6,02×1023 μήλα (!)
Ο όρος mol προέρχεται από τη λατινική λέξη moles που σημαίνει "σωρό από πέτρες". Η λέξη έχει πληθυντικό αριθμό (π.χ.3 moles), ενώ το σύμβολο δεν έχει (π.χ. 3 mol).
Η ακριβής του τιμή όπως έχει μετρηθεί σήμερα είναι: 6,02214199×1023
Δείτε εδώ μία πολύ καλή αναλυτική παρουσίαση για την έννοια του mole.
Επίσης εδώ πολύ καλή παρουσίαση καθώς και το λόγο χρήσης του mol στη Χημεία.
                    
                        

                             H 23η Οκτωβρίου έχει ορισθεί ως ημέρα του mol
                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου