Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

Β΄Λυκείου: Οξείδωση αλκοολών με όξινο διάλυμα K2Cr2O7 ή ΚΜnO4

1. Οξείδωση αιθανόλης με όξινο (παρουσία Η2SO4) διάλυμα ΚΜnO4.
 Όταν προσθέσουμε σταγόνες από το ερυθροιώδες διάλυμα KMnO4 σε αιθανόλη, αυτό αποχρωματίζεται. Όταν όμως το προσθέσουμε σε προπανόνη που δεν οξειδώνεται δεν αποχρωματίζεται. Δείτε το video που ακολουθεί:
                   

2. Οξείδωση αιθανόλης με όξινο (παρουσία Η2SO4) διάλυμα Κ2Cr2O7.
 Όταν προσθέσουμε σταγόνες από το πορτοκαλί διάλυμα Κ2Cr2O7  σε αιθανόλη, αυτό μετατρέπεται σε κυανοπράσινο.  Δείτε το video που ακολουθεί:

                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου