Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Γ΄Λυκείου: Θεωρία δεσμού σθένους - σ, π δεσμοί

Η ενέργεια του συστήματος Η-Η σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων Η
1.  Για την  ενέργεια του συστήματος Η-Η σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων Η πατήστε  εδώ  (πατήστε στο μπλε τριγωνάκι με το ποντίκι,  μετακινήστε το ώστε τα άτομα Η να πλησιάσουν και παρατηρήστε την τιμή της ενέργειας).
Επίσης μπορείτε να δείτε κι εδώ
σ δεσμοί


2.  Η θεωρία δεσμού σθένους για τα μόρια Η2, ΗCl, Br2, H2S και PH3.  Πατήστε  εδώ
Αν θέλετε να δείτε μόνο τα μόρια που έχει το σχολικό βιβλίο πατήστε για το Ο2 εδώ    και για το Ν2 εδώ



                                    
                               Δείτε  και το video που ακολουθεί  για το F2, N2 και O2 :


  3.  Επίσης για τη θεωρία δεσμού σθένους (επιλέξτε: valence bond theory)  και για σ,π δεσμούς (επιλέξτε: pi bonding) πατήστε εδώ  Επίσης μπορείτε από στο molecular orbital theory μπορείτε να δείτε για τη θεωρία των μοριακών τροχιακών.
π δεσμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου