Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Β΄Λυκείου: Αμφίδρομες αντίδρασεις

                                           
1. Η έννοια της αμφίδρομης αντίδρασης εδώ
2. Διαγράμματα συγκέντρωσης-χρόνου στις αμφίδρομες αντιδράσεις: 1 και 2 (πατήστε run). Η έννοια

3.  Η αμφίδρομη αντίδραση: ΝΗ4Cl(s) <=> NH3(g) + HCl (g) εδώ
και η CuSO4+5H2O <=>CuSO4.5H2O εδώ

4. Μία πολύ καλή εφαρμογή για την αμφίδρομη αντίδραση: Ν2(g) + 3H2(g) <=> 2NH3(g)  εδώ 
   Μπορείτε να αυξομειώσετε τον αριθμό των μορίων, τη θερμοκρασία και τον όγκο του δοχείου.      Πατήστε on για να δείτε τις καμπύλες αντίδρασης.

5. Επίσης εδώ δείτε πως αποκαθίσταται χημική ισορροπία. Παρατηρήστε των αριθμό των μορίων των αντιδρώντων  Reactant A, Reactant B πως αρχικά μειώνονται και των αριθμό των μορίων του προϊόντος Product που αυξάνονται. Στην κατάσταση ισορροπίας αυτοί οι αριθμοί παραμένουν ίδιοι.

6.  Καμπύλες αντίδρασης (C-t) για την αμφίδρομη αντίδραση: <=> Β  Πατήστε εδώ και επιλέξτε αν θα ξεκινήστε με το Α (80 of A and 0 of B)  ή με το B ( 0 of A and 40 of B). Επιλέξτε start και on για να δείτε το διάγραμμα. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές θερμοκρασίες. 

7. Επίσης εδώ επιλέξτε chemical equilibrium και δείτε τις καμπύλες αντίδρασης σε διάφορες αμφίδρομες αντιδράσεις. Πατήστε οn για να ξεκινήσετε.

8. Αν στο ίδιο δοχείο και στην ίδια θερμοκρασία ξεκινήσουμε με 10 mol H2 + 10 mol I2  ή με 20 mol HI καταλήγουμε στην ίδια σύσταση στην κατάσταση ισορροπίας: 2 mol H2 - 2 mol I2  - 16 mol HI:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου