Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013

Γ΄Λυκείου: Θεωρία δεσμού σθένους - σ, π δεσμοί

Η ενέργεια του συστήματος Η-Η σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων Η

1.  Για την  ενέργεια του συστήματος Η-Η σε συνάρτηση με την απόσταση των πυρήνων των δύο ατόμων Η πατήστε  εδώ  (πατήστε στο μπλε τριγωνάκι με το ποντίκι,  μετακινήστε το ώστε τα άτομα Η να πλησιάσουν και παρατηρήστε την τιμή της ενέργειας).
Επίσης μπορείτε να δείτε κι εδώ
σ δεσμοί


2.  Η θεωρία δεσμού σθένους για τα μόρια Η2, ΗCl, Br2, H2S και PH3.  Πατήστε  εδώ


3.  Επίσης για τη θεωρία δεσμού σθένους (επιλέξτε: valence bond theory)  και για σ,π δεσμούς (επιλέξτε: pi bonding) πατήστε εδώ  Επίσης μπορείτε από στο molecular orbital theory μπορείτε να δείτε για τη θεωρία των μοριακών τροχιακών.
π δεσμός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου