Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Άσκηση Νο 11 (2023-2024)

Πόσα g Ca(OH)2 πρέπει να προστεθούν (χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος) σε 2L υδατικού διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ  0,01Μ που περιέχει το δείκτη ΗΔ ώστε το διάλυμα να έχει κόκκινο χρώμα;

Για το HA: Ka=10-8  

Για το Η2Ο: Κw=10-14.

Για τον δείκτη ΗΔ: Κa=5 10-10

To κόκκινο χρώμα του δείκτη ΗΔ εμφανίζεται όταν: [ΗΔ]≥ 20[Δ-]

Ar: Ca=40, H=1, O=16.

(Aπ: m≤ 0,37 g)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου