Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024

Άσκηση Νο 10 (2023-2024)

 

Aν η ισορροπία:   

A-COOH(aq) + HCOO-(aq)   <=>    A-COO-(aq) + HCOOH(aq)   είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά τότε:

α. Να εξετάσετε αν το Α είναι  το Cl- (-Ι υποκαταστάτης)  ή το CH3- (+Ι υποκατάστατης με μεγαλύτερη επαγωγική ικανότητα από το Η)

β. Να συγκρίνετε το pH υδατικών διαλυμάτων ΑCOOH  και HCOOH της ίδιας συγκέντρωσης και θερμοκρασίας. Ισχύουν οι προσεγγίσεις.

γ. Αν στους 25οC η  Κc της παραπάνω ισορροπίας είναι ίση με 0,1  και ΚaHCOOH=10-4 να βρεθεί η τιμή της Ka του ACOOH στην ίδια θερμοκρασία.

Να αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας. 

(Απ: α) μεθύλιο, β) pH(ACOOH)>pH(HCOOH), γ) 10-5 )                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου