Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 7 (2023-2024)

Σε  κενό δοχείο που φέρει κινητό έμβολο, εισάγονται  8,8 g CO2 και περίσσεια σκόνης άνθρακα. 

Το μείγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία 1270C η οποία διατηρείται σταθερή, οπότε πραγματοποιείται η απλή αντίδραση: 

                          C(s)+CO2(g)®2CO(g) 

Η πίεση στο δοχείο διατηρείται σταθερή στις 2,05 atm.

Ποιος είναι ο όγκος του δοχείου, τη στιγμή που η ταχύτητα της αντίδρασης έχει μεταβληθεί κατά 40% σε σχέση με την αρχική της τιμή;

Αr: C=12, O=16  (Απ:  V=4L)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου