Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Γ΄ Λυκείου: Θεωρία - Ασκήσεις (Νο2)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης +2 και +3. 
Άχρωμο υδατικό διάλυμα Υ1 έχει όγκο 200 mL και περιέχει τα άλατα MCl2 0,4M και MCl3 0,1M. 
α) Στο διάλυμα Υ1 προσθέτουμε 160 mL δ/τος ΚΜnO4 0,1M παρουσία ΗCl και προκύπτει το διάλυμα Υ2. 
Να βρεθεί το χρώμα του διαλύματος Υ2. 
β) Στο διάλυμα Υ2 προσθέτουμε στερεό SnCl2 ώστε να αντιδράσει όλη η ποσότητα του ΜCl3 σύμφωνα με την αντίδραση: 
             …SnCl2 + ...MCl3 → ...SnCl4 + …MCl2 
i) Να συμπληρώσετε τους συντελεστές στην παραπάνω αντίδραση. 
ii) Ποιο είναι το οξειδωτικό και ποιο το αναγωγικό σώμα; 
iii) Πόσα g SnCl2 απαιτούνται για να αντιδράσει όλη η ποσότητα του MCl3 στο διάλυμα Υ2; 
 Δίνονται τα Αr: Sn=119, Cl=35,5 
(Απ: α) άχρωμο, β) iii) 9,5 g SnCl2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου