Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

Η Χημεία της φωτογραφίας


           

Τα άλατα του Ag+ (AgCℓ, AgBr, AgI) καθώς και τα διαλύματά τους είναι ευαίσθητα στο φως. 
Για το λόγο αυτό τα φυλάσσουμε σε σκουρόχρωμα δοχεία.
Αν παραμείνουν στο φως, μαυρίζουν διότι σχηματίζεται μεταλλικός Ag.
Οι κρύσταλλοι του AgCℓ αποτελούνται από κατιόντα αργύρου (Ag+) και ανιόντα χλωρίου (Cℓ-).
Με την επίδραση φωτός τα ανιόντα χλωρίου (Cℓ-) απορροφούν φωτόνια με αποτέλεσμα να οξειδώνονται σε άτομα χλωρίου:  Cℓ- + hv  => Cℓ + e-.
Τα ηλεκτρόνια από την παραπάνω αντίδραση ανάγουν τα κατιόντα αργύρου Ag+ προς μεταλλικό άργυρο Ag:       Ag+ + e- => Ag
Το χρώμα του ιζήματος που παρακολουθήσαμε στο βίντεο σκουραίνει λόγω του σχηματισμού Ag. Η ιδιότητα αυτή αξιοποιείται και στη φωτογραφία.
ΠΗΓΗ: Ε.Κ.Φ.Ε Αγίων Αναργύρων (Χρονάκης Αντώνης-Χημικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου