Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Γ΄Λυκείου: Διερεύνηση στο προϊόν ενυδάτωσης αλκενίου και λίγο…pHα) 0,1 mol αλκενίου (Α) αντιδρούν ποσοτικά με Η2Ο/H+. Για την πλήρη οξείδωση του περιεχομένου του δοχείου, μετά το τέλος της αντίδρασης, απαιτούνται 200 mL όξινου 
(Η­2SO4) διαλύματος KMnO4 0,4M.  Να βρεθεί ο Σ.Τ. του αλκενίου Α.
β) Με επίδραση ΗCl σε άλλη ποσότητα του Α και στη συνέχεια με υδατικό διάλυμα NaOH, παράγεται η οργανική ένωση Β.
0,3 mol της Β και ισομοριακή ποσότητα κορεσμένου μονοκαρβοξυλικού οξέος Γ (Ka=10-5) αντιδρούν σε όξινο (HCl) περιβάλλον και αποκαθίσταται η ισορροπία:  B+Γ  <=> Δ + Η2Ο.
Στο μίγμα των Β, Γ, Δ, που απομονώνεται κατάλληλα από την ισορροπία, προστίθεται η στοιχειομετρικά απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος NaOH που χρειάζεται για να αντιδράσουν πλήρως τα συστατικά του μίγματος, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου  300 mL. Το Δ1  χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη (διαλύματα Δ2 και Δ3).
i) Να βρείτε το pH του διαλύματος Δ2.
ii) Αν για την πλήρη οξείδωση των οργανικών ενώσεων που περιέχει το διάλυμα Δ3 απαιτούνται  900 mL όξινου (Η2SO4) διαλύματος KMnO4 0,2M  να βρεθούν οι Σ.Τ. των Β, Γ και  Δ.
Θερμοκρασία διαλυμάτων 25οC, Kw=10-14, ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις.
Μπορείτε να κατεβάσετε την εκφώνηση και την απάντηση από τις αναρτήσεις μου στο www.ylikonet.gr εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου