Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Γ΄Λυκείου: Επίδραση κοινού ιόντος (Ε.Κ.Ι)

1. Θεωρία και ασκήσεις στην ελληνική εφαρμογή εδώ (πατήστε είσοδος και θεωρία ή ασκήσεις για να επιλέξτε επίδραση κοινού ιόντος).
2. Στην εφαρμογή εδώ επιλέξτε HF, equilibrate και παρατηρήστε τις τιμές των [ΗF], [H3O+], pH, [F-] Mετά, με το mol/L [F-] to add προσθέστε στο διάλυμα ιόντα F- (π.χ. 0,02 mol/L). Ξαναπατήστε equilibrate και παρατηρήστε τις νέες τιμές στο pH, [H3O+], [F-], [HF]. Επειδή η ισορροπία μετατοπίστηκε αριστερά μειώθηκε η [Η3Ο+] (άρα το pH αυξ). αυξήθηκε η [ΗF] ενώ η [F-] παρέμεινε αυξημένη (βλπ. τείνει να αναιρεθεί η μεταβολή). Με  το reset κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής.
3. Παρακάτω μία βασική άσκηση για ξεκίνημα στην Ε.Κ.Ι. μεταξύ ισχυρού και ασθενή ηλεκτρολύτη με κοινό ιόν. Μπορείτε πατώντας κάτω δεξιά στο βέλος να την αποθηκεύσετε.
                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου