Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Α΄Λυκείου: Διαλύματα


Δείτε τις εφαρμογές από το Ψηφιακό Σχολείο  για τις περιεκτικότητες (πατήστε πάνω στην εικόνα για να ξεκινήσετε)
α) % w/w : παρασκευή διαλύματος:  1, 2, 3 και εφαρμογές: 1, 2,
3 (εφαρμογή στους διαλύτες)
β) % w/v:  παρασκευή διαλύματος: 1 και εφαρμογή: 1
γ) % v/v: παρασκευή διαλύματος: 1 και δείτε γιατί ο αέρας περιέχει 20%v/v οξυγόνο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου