Κυριακή 12 Μαΐου 2013

Γ΄ Λυκείου: Σχήματα ή "δέντρα" περιγραφικά (με λόγια)

Στις Πανελλαδικές καθώς και στις Επαναληπτικές του 2012 αντί για τα καθιερωμένα σχήματα μέχρι τότε, δόθηκαν σχήματα περιγραφικά δηλ. με λόγια.
Προπόνηση για φέτος:
ΑΣΚΗΣΗ 1:
Αλκένιο (Α) αντιδρά με νερό σε όξινο περιβάλλον και δίνει την ένωση Β. Με επίδραση Cl2 και NaOH στην Β παράγεται το οργανικό άλας Γ το οποίο με CH3CH2Cl δίνει την οργανική ένωση Δ. Με υδρόλυση της Δ σε όξινο περιβάλλον παράγονται οι οργανικές ενώσεις Ε και Β.  
Να βρεθούν οι Σ.Τ. των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε. 
ΑΣΚΗΣΗ 2:
Kορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη Α οξειδώνεται και προκύπτει η ένωση Β. Με επίδραση NaOH στη Β προκύπτει η Γ ενώ με επίδραση SOCl2 στην Α προκύπτει η Δ. Οι ενώσεις Γ και Δ αντιδρούν μεταξύ τους και προκύπτει η ένωση Ε που περιέχει 40 % w/w C.   Να βρεθούν οι Σ.Τ. των oργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ και Ε.
Για περισσότερες ασκήσεις κατεβάστε το αρχείο εδώ                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου