Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Διευκρίνηση για το Δ3 στα θέματα Χημείας στις Πανελλαδικές 2013

Γιατί σε διάλυμα ΗCl-CH3COOH όταν προσθέτω ΝaOH πρέπει να γράψω πρώτα την αντίδραση με το HCl;
Στο διάλυμα συμβαίνουν ιοντικές αντιδράσεις, οι οποίες είναι ταχύτατες. 
Επομένως, η τελική κατάσταση είναι θερμοδυναμικώς και όχι κινητικώς ελεγχόμενη. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός προόδου κάθε αντίδρασης εξαρτάται από την σταθερά ισορροπίας της. Η αντίδραση H3O+ + OH- -> 2H2O έχει σταθερά 10^14 ενώ η CH3COOH + OH- -> CH3COO- + H2O έχει σταθερά 10^9 δηλαδή 10.0000 φορές μικρότερη. 
Με βάση αυτό και οι δύο αντιδράσεις είναι ποσοτικές (πολύ μεγάλες σταθερές) αλλά βαθμός προόδου της πρώτης είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της δεύτερης (~100000 φορές με ίδιες αρχικές συγκεντρώσεις).  

Σημ: α) Αν ο μαθητής έγραφε πρώτα την αντίδραση με το CH3COOH  θα πρέπει να γράψει και την αντίδραση του HCl που περίσσεψε με το CH3COONa που παράχθηκε και βγαίνει το ίδιο.
β) Άλλη λύση:
Εστω x mol NaOH αντεδρασαν με το CH3COOH και y mol NaOH με το HCl (x+y=0.15)
Τότε έχουμε τελικά: CH3COOH 0,1-x , CH3COONa x, HCl 0,1-y , NaCl y  mol
νεα αντιδραση:
              CH3COONa   +   HCl   ->  CH3COOH   +  NaCl
αρχ               x                   0,1-y             (0,1-x)          ( y )
αντ/παρ       0,1-y          0,1-y               0,1-y            0,1-y           [ισχυει 0,1-y<x]
τελ          x-(0,1-y)           -               0,1-x+0,1-y       0,1   mol      (με x+y=0,15]
      ή           0,05               -                    0,05              0,1  mol

Δείτε την άποψη επί του θέματος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών εδώ , το δελτίο τύπου για τα θέματα εδώ και τις προτεινόμενες λύσεις εδώ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου