Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Β΄ Λυκείου: Χημική Ισορροπία: Αμφίδρομες αντιδράσεις- Απόδοση

1. Στις αμφίδρομες (πατήστε) αντιδράσειςαποκαθίσταται δυναμκή ισορροπία ανάμεσα στα μόρια των αντιδρώντων και προϊόντων. Παράδειγμα δυναμικής ισορροπίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Όση ποσότητα νερού προστίθεται στο δοχείο η ίδια ακριβώς απομακρύνεται. Έτσι η ποσότητα του νερού στο δοχείο παραμένει ίδια.
Αν κλείσουμε τις βρύσες πάλι η ποσότητα του νερού παραμένει σταθερή. Αυτή τη φορά όμως έχουμε στατική ισορροπία.
2. Δείτε εδώ την αποκάτασταση χημικής ισορροπίας στην αμφίδρομη αντίδραση: 
ΝΗ3(g) + HCl(g)  <=> NH4Cl(s)
3. Επίσης εδώ  δείτε πως αποκαθίσταται χημική ισορροπία. Παρατηρήστε των αριθμό των μορίων των αντιδρώντων  Reactant A, Reactant B πως αρχικά μειώνονται και των αριθμό των μορίων του προϊόντος Product που αυξάνονται. Στην κατάσταση ισορροπίας αυτοί οι αριθμοί παραμένουν ίδιοι.
4. Καμπύλες αντίδρασης (C-t) για την αμφίδρομη αντίδραση: <=> Β  Πατήστε εδώ και επιλέξτε αν θα ξεκινήστε με το Α (80 of A and 0 of B)  ή με το B ( 0 of A and 40 of B). Επιλέξτε start και on για να δείτε το διάγραμμα. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές θερμοκρασίες. 
5. Επίσης εδώ επιλέξτε chemical equilibrium και δείτε τις καμπύλες αντίδρασης σε διάφορες αμφίδρομες αντιδράσεις. Πατήστε οn για να ξεκινήσετε.
6. Αν στο ίδιο δοχείο και στην ίδια θερμοκρασία ξεκινήσουμε με 10 mol H2 + 10 mol Iή με 20 mol HI καταλήγουμε στην ίδια σύσταση στην κατάσταση ισορροπίας: 2 mol H2 - 2 mol I- 16 mol HI:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου