Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Β΄ Γυμνασίου: 2.8 Άτομα και Μόρια


1. Πατήστε εδώ για να δείτε προσομοιώματα μορίων : 
Νερό - Μεθάνιο - Αμμωνία - Όζον - Διοξείδιο του άνθρακα - Μονοξείδιο του άνθρακα. Τα χρώματα: Κίτρινο=Υδρογόνο(Η),Κόκκινο=Οξυγόνο(Ο),Μπλε=Άζωτο(Ν),Μαύρο=Άνθρακας(C).
Παρατηρήστε ότι τα μόρια χημικών ενώσεων αποτελούνται από διαφορετικά άτομα, ενώ τα μόρια χημικών στοιχείων αποτελούνται από ίδια άτομα.
2. Άσκηση: Πατήστε εδώ και επιλέξτε άτομα-μόρια.
3. Το μόριο της αιθανόλης C2H6O (οινόπνευμα) εδώ. Πατήστε πάνω και περιστρέψτε το. Mε λευκό χρώμα τα άτομα Η, μάυρο τα άτομα C και κόκκινο τα άτομα Ο.
4. Εδώ μερικά πολύπλοκα μόρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου