Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

Άσκηση Νο 1 (2023-2024)

Το ηλεκτρόνιο, στο άτομο του υδρογόνου, μεταπίπτει από τη στιβάδα n=x στη στιβάδα n=x/2 και εκπέμπει φωτόνιο με μήκος κύματος       λ= -16hc/3E1

α) Ποια είναι η αρχική και ποια η τελική στιβάδα κατά την παραπάνω αποδιέγερση;

β) Σε ποια στιβάδα θα πρέπει να πάει το ηλεκτρόνιο, από τη στιβάδα n=x, ώστε να εκπέμψει φωτόνιο με λ΄ > λ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου