Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Άσκηση Νο 12 (2022-2023)

 

Σε δοχείο σταθερού όγκου 0,5L εισάγονται αρχικά 16 g μείγματος που περιέχει στοιχειομετρικές ποσότητες  στερεού S  και αέριου Ο2 οι οποίες αντιδρούν σύμφωνα με την αντίδραση:

                                       2S (s) + 3O2(g) 2SO3(g)

Μετά από 2 min ελευθερώνονται 15kJ ενώ η μέση ταχύτητα του SO3  στο διάστημα 0-2 min είναι ίση με 4 g/min.

α) Να βρεθεί η ενθαλπία σχηματισμού του SO3.

β) Είναι δυνατόν τη στιγμή 5 min να είναι [SO3]=0,6M;

Αr:  S=32,  O=16.

(Aπ: α) - 150 kJ/mol,  β) όχι   [SO3]<0,5M)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου