Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Άσκηση Νο 8 (2022-2023)

 

α) Να σχεδιάσετε το διάνυσμα της συνισταμένης διπολικής ροπής στο μόριο του COS. 

Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων:

i) COS - COS   ii) COS - H2O

β) Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων  ΒeCl2;

Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δίνεται  4Be.

γ) Τι είδους διαμοριακές δυνάμεις αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων  ΒCl3;

H ένωση αυτή διαλύεται εύκολα ή δύσκολα στον υγρό CCl4;

Nα αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Δίνεται  5B.

(Υπόδειξη: Βρείτε αρχικά τη γεωμετρία του μορίου από το είδος των υβριδικών τροχιακών που χρησιμοποιεί ο C, το Βe  και το B)

(AΠ: α) Γραμμικό μόριο  i) London & Διπόλου -Διπόλου   ii) London & Διπόλου - Διπόλου & δεσμός Η

β) Γραμμικό μόριο - London

γ) Επίπεδο τριγωνικό μόριο - London - εύκολα )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου