Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Γ΄Λυκείου: Επανάληψη (ασκήσεις-θεωρία): Νο9


46,25 g C4H9Cl  (A) θερμαίνονται με αλκοολικό διάλυμα NaOH και μετατρέπονται μερικώς σε μείγμα αλκενίων Β και Γ, το οποίο με θέρμανση με περίσσεια Η2 παρουσία Νi, μετατρέπεται εξ’ ολοκλήρου σε 23,2 g ένωσης Δ. Αν nB=99nΓ να βρεθούν:

α) Οι Σ.Τ. των Α, Β, Γ και Δ.
β) το ποσοστό μετατροπής της Α σε Β, το ποσοστό μετατροπής της Α σε Γ και το συνολικό ποσοστό μετατροπής της Α σε αλκένια.
γ) Η μάζα της Α που παρέμεινε χωρίς να αντιδράσει.
Αr:   C=12, H=1, Cl=35,5
(Aπ:  β) 79,2 % προς Β  και 0,8 % προς Γ -  80 %,  γ) 9,25 g)

ΥΓ:  Η άσκηση αφιερώνεται στο μεγάλο Δάσκαλο της Χημείας που αγωνίστηκε για τη Χημεία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο κανείς άλλος:  Τον Παύλο Μπασδάρα

Καλό ταξίδι Παύλο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου