Σάββατο 23 Απριλίου 2016

Γ΄ Λυκείου: Ρευστοογκομέτρηση (άσκηση... φυσικοχημείας)

Ευκαιρία για μία επανάληψη στη Φυσική αλλά και στη Xημεία ταυτόχρονα (από τον μετρ του είδους Φυσικό  Χ.Ελευθερίου: topemptothema.blogspot.gr)
Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται η πειραματική διάταξη για την μέτρηση του pH στην διάρκεια oγκομέτρησης.