Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Ύλη Χημείας για τους διαγωνιζόμενους με το παλιό σύστημα

Από το βιβλίο «Χημεία» της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ.ά., έκδοση (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» 2014.
Κεφάλαιο 1ο Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και ο περιοδικός πίνακας,
εκτός από:
α) την ηλεκτρονιοσυγγένεια της παραγράφου 1.4 και
β) τα σχήματα μορίων − θεωρία VSEPR και αποκλίσεις από τα κανονικά σχήματα της παραγράφου 1.5
Κεφάλαιο 3ο Οξέα – Βάσεις και Ιοντική ισορροπία, εκτός από:
α) την ισχύ οξέων – βάσεων και μοριακή δομή της παραγράφου 3.2 και
β) την παράγραφο 3.7 Γινόμενο διαλυτότητας. 
Κεφάλαιο 5ο Οργανική χημεία, 
εκτός από:
α) το επαγωγικό φαινόμενο της παραγράφου 5.1
β) την παράγραφο 5.2 στερεοϊσομέρεια (εναντιοστερεομέρεια και διαστερεομέρεια)
γ) την αρωματική υποκατάσταση της παραγράφου 5.3
δ) τους μερικούς μηχανισμούς οργανικών αντιδράσεων της παραγράφου 5.3 και
ε) τις οργανικές συνθέσεις της παραγράφου 5.4 με εξαίρεση την αλογονοφορμική αντίδραση.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου