Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Α΄Λυκείου: Συμπλήρωση συντελεστών σε χημικές εξισώσεις


α. Ισορροπήστε μια χημική εξίσωση.
β. Αναγνωρίστε ότι σε μια χημική αντίδραση ο αριθμός των ατόμων κάθε στοιχείου διατηρείται.
γ. Περιγράψτε τη διαφορά μεταξύ των συντελεστών και των δεικτών σε μια χημική αντίδραση
δ. Κάντε μετατροπές από τη συμβολική στη μοριακή αναπαράσταση της ύλης.
Ξεκινήστε την προσομοίωση εδώ (με το Introduction ισοσταθμίζετε τη σύνθεση της αμμωνίας ή την αποσύνθεση του νερού ή την καύση του μεθανίου. Επάνω δεξιά στο tools επιλέγετε έναν από τους 2 διαθέσιμους τρόπους για να ελέγχετε αν είναι σωστή η ισοστάθμιση. Αφού καταλάβετε πως λειτουργεί η προσομοίωση επιλέξτε Games και ισοσταθμίστε αρκετές εξισώσεις σε 3 επίπεδα δυσκολίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου