Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Χημείας Α΄, Β΄ Γ΄ Λυκείου για το Νέο Λύκειο

Μπορείτε να δείτε εδώ την πρόταση της Επιτροπής που συγκρότησε η Ένωση Ελλήνων Χημικών 
για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τη Χημεία Α, Β και Γ Λυκείου που 
θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής (Νέο Λύκειο).
Η πρόταση θα κατατεθεί στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΕΕΧ στις 28/6/14. 
Το κείμενο που θα διαμορφωθεί τελικά θα αποτελέσει τη θέση της ΕΕΧ και 
θα αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου