Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Γ΄ Λυκείου: "Δέντρο" Υποκατάστασης-Απόσπασης-Προσθήκης

Να βρεθεί ο συντακτικός τύπος της οργανικής ένωσης Α (κύριο προϊόν) αν είναι γνωστό ότι:
·    στο μόριο της Α οι πυρήνες όλων των ατόμων C είναι στο ίδιο επίπεδο
·    με επίδραση ΗCl στην Α παράγεται μείγμα οργανικών ενώσεων.

Nα βρείτε επίσης τα αλκύλια R1, R2, R3, R4 αν είναι διαφορετικά μεταξύ τους.
Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ

        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου