Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Γ΄Λυκείου: Ενέργεια Ιοντισμού

                            
1. Μπορείτε στην εφαρμογή εδώ να απομακρύνεται e (πατήστε πάνω στο e και σύρτε το έξω)  από το Na, Mg, Al και Si ώστε να προκύψουν κατιόντα με δομή ευγενούς αερίου (8e στην εξωτερική στιβάδα). Παρατηρήστε ότι: Εi1 < Ei2<Ei3<... διότι με την απομάκρυνση κάθε φορά 1 e προκύπτει κατιόν με μικρότερο μέγεθος απότε δυσκολεύει η παραπέρα απομάκρυνση ηλεκτρονίου.
                                                      
2. Επιλέξτε εδώ  Periodic Trends και μετά Relative Energy First Ionization ή Second Ionization για να δείτε σε 3D τη μεταβολή των μεγεθών αυτών στον Περιοδικό Πίνακα. Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε επίσης να δείτε και τις κατανομές e των στοιχείων και πάρα πολλές ιδιότητες.
                                   
3. Μπορείτε επίσης στον Π.Π. εδώ να δείτε την Εi1 των διαφόρων στοιχείων. Πατήστε στο σύμβολο του στοιχείου και μετά επιλέξτε (Ionization Energy) στο μικρό παράθυρο που ανοίγει.Κάτω αριστερά περνώντας το ποντίκι πάνω στον πίνακα βλέπετε τις τιμές των Εi1.. Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με τον κανόνα ότι σε μία περίοδο από αριστερά προς τα δεξιά η Εi1 αυξάνεται το N έχει μεγαλύτερη Ei1 από το Ο που είναι δεξιά του. Αυτό συμβαίνει γιατί η δομή ns2 np3 (ημισυμπληρωμένη p) είναι αρκετά σταθερή. Επίσης σε μία περίοδο (από αριστερά προς τα δεξιά) στον τομέα d η Εi1 αυξάνει με μικρότερο ρυθμό απ' ότι στις Α ομάδες. Το ίδιο στην εφαρμογήεδώ, εδώ και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου