Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Β΄Λυκείου: Καμπύλη αντίδρασης

1. Με την εφαρμογή εδώ μπορείτε να κατασκευάσετε καμπύλες αντίδρασης
Επιλέξτε αντίδραση στο Reaction, συγκέντρωση στο αντιδρών από το Initial Concentration και κρατήστε πατημένο το React  να γίνει η καμπύλη (από το Simulation Speed επιλέγετε το πόσο αργά η γρήγορα θέλετα να γίνει η καμπύλη). Στη συνέχεια αλλάξτε την αρχική συγκέντρωση του αντιδρώντος και επαναλάβετε τη διαδικασία.
2. Για τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας από την καμπύλη  (για καθηγητές μόνο) δείτε  εδώ.
3. Επίσης περισσότερα για τις καμπύλες εδώ 

1 σχόλιο: