Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

SOS άσκηση Χημείας Πανελλαδικές 2012

Φτάνει  στις 1 Ιουνίου και η σειρά της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης.
Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή αρχίζουν οι εκτιμήσεις για το τι θα μπει (γνωστά και ως sos). 
Βέβαια θυμίζω ότι "όποιος πάει με sos ο βαθμός είναι ... μιsos"
Μία εκτίμηση είναι ότι θα μπορούσε φέτος να μπει κάτι με δείκτες - ογκομέτρηση.
Ετοίμασα μία άσκηση που δεν κυκλοφορεί σε βοηθήματα προσπαθώντας να συγκεντρώσω τα περισσότερα σημεία στους δείκτες - ογκομέτρηση.
Άλλα είναι εύκολα και άλλα δύσκολα. Αξίζει να ασχοληθείτε...

Το επόμενο διάγραμμα παριστάνει την καμπύλη ογκομέτρησης 50 mL υδατικού διαλύματος Δ1 μιας ουσίας (Χ) με πρότυπο διάλυμα ΗCl 0,2M ή NaOH 0,2M παρουσία του δείκτη ΗΔ (pKaΗΔ=9, όξινη μορφή ΗΔ: κόκκινο χρώμα, βασική μορφή Δ:κίτρινο χρώμα).

Χαρκοπλιάς Κώστας -ΧΗΜΙΚΟΣ

Στο ισοδύναμο σημείο της ογκομέτρησης (σημείο Α) βρέθηκε ότι οι δύο συζυγείς μορφές του δείκτη έχουν ίσες συγκεντρώσεις: [ΗΔ]=[Δ-].
α) Η ογκομέτρηση αυτή είναι οξυμετρία ή αλκαλιμετρία;
β) Το ογκομετρούμενο διάλυμα περιέχει: i) KOH   ii) HF iii) NH3   iv) HNO3
γ) Όταν προσθέσουμε 20 mL από το πρότυπο διάλυμα, ισχύει τότε ο τύπος Henderson-Hasselbalch στο ογκομετρούμενο διάλυμα;
δ) Ποιο είναι το pH και το χρώμα του ογκομετρούμενου διαλύματος στο ισοδύναμο σημείο;
ε) Ο δείκτης βρομοκρεσόλη (3,8-5,5) είναι κατάλληλος για την παραπάνω ογκομέτρηση;
στ) Να βρεθεί η [Η3Ο+] στο αρχικό διάλυμα Δ1.
ζ) Ποιο ποσοστό της αρχικής ποσότητας της ογκομετρούμενης ουσίας (Χ) έχει εξουδετερωθεί όταν στο ογκομετρούμενο διάλυμα ισχύει: [ΗΔ]=2500[Δ-];
η) Ποια σχέση συνδέει τις συγκεντρώσεις [ΗΔ] και [Δ-] αν προσθέσουμε 10 mL από το πρότυπο διάλυμα;
θ) Ποιος είναι ο όγκος του ογκομετρούμενου διαλύματος όταν αυτό έχει pH=5;
ι) Αν η ογκομέτρηση σταματούσε όταν έχουμε προσθέσει 49 mL πρότυπου διαλύματος ποιο είναι το % σφάλμα της ογκομέτρησης;

(Απ:δ)pH=9, πορτοκαλί, στ) ρίζα2×10-3Μ, ζ) 80 %, η)[ΗΔ]=4×104-], θ)75 mL, ι)αρνητικό σφάλμα 2 %)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου