Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

B΄ Λυκείου: Αρχή Le Chatelier (παράγοντας συγκέντρωση)

Στην αμφίδρομη αντίδραση:   
τα χρώματα είναι:
                                        
 ΣΗΜ:   Το SCN-  είναι άχρωμο.

Επιλέξτε Change in Concentration στην εφαρμογή εδώ και δείτε πως αλλάζει το χρώμα του διαλύματος αν αφαιρέσουμε Fe3+  (πατήστε Remove Fe3+) διότι η ισορροπία μετατοπίζεται δεξιά και πώς αν προσθέσουμε NaSCN (πατήστε add NaSCN) οπότε  η ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά.

Δείτε και στο video που ακολουθεί την επίδραση KSCN σε FeCl3 (όχι FeCl2 που έχει ο τίτλος του video):Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου