Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011

Μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει στο 1ο ΚΕΦ. Χημείας Γ΄Λυκείου


πρότυπο Βohr μεταπτώσεις ηλεκτρονίων ανάμεσα στις 4 πρώτες στιβάδες υπολογισμός και αναπαράσταση μήκους κύματος φωτονίου εκπομπής και απορρόφησης

μεταπτώσεις ηλεκτρονίων σειρές μεταπτώσεων (πατήστε start και για το ορατό φως πατήστε Balmer)

φασματικές γραμμές στο υδρογόνο

πρότυπο Bohr από http://www.mhhe.com/ μεταπτώσεις ηλεκτρονίων ανάμεσα στις 4 πρώτες στιβάδες υπολογισμός και αναπαράσταση εκπομπής ή απορρόφησης

Λίγο ακαταλαβίστικα αλλά θα τα εξηγήσουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου